Rezultati Lino Kids - 2017

Rezultati Lino Kids - 2017

Djeca 3 – 6 godina

Dječaci

1. Vid Babić                      
2. Alen Maglica                  
3. Dominik Slavujević       

Djevojčice

1. Vittoria Hujdur           
2. Sierra Amescua           
3. Rea Mijanović              

Djeca 7 – 10 godina

Dječaci

1. Arsen Rotar                
2. Ivan Udovičić               
3. Jakob Moster              

Djevojčice

1. Barbara Muhlbauer     
2. Dora Jacin                 
3. Mila Nuic                   

Djeca 11 – 14 godina

Dječaci

1. Felix Moster               
2. Noel Babić                 

Djevojčice

1. Josipa Rigo               
2. Leona Branković       
3. Nina Cvijanović          

Preostalo do utrke:
1
9
8
dana

Newsletter